S prehodom v digitalno okolje bo za vodstveni kader, kakor tudi za celotno ekipo velik preskok v drugačen sistem delovanja oz. poslovanja. Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem želimo izboljšati kompetentnost svojih zaposlenih.

Predstavniki vodstvenega kadra Serena d.o.o. so se 17.7. in 19.7.2019 udeležili izobraževanja oz. delavnice na temo »Digitalizacija«, ki sta jih izvedla dr. Simon Jurič, uni. dipl. rač. in inf. in Sašo Sečnjak, dipl. inž. rač. in inf. iz podjetja INVOA IT d.o.o.. Podjetje je visoko tehnološko usmerjeno, njihovo znanje obsega razvoj storitev in sistemov, ki tečejo v oblaku ali za požarnim zidom. INOVA IT je svetovno znano podjetje in njihovi strokovnjaki so zelo cenjeni v svetu razvijalcev.  Pri razvijanju svojih idej stremijo k najvišjemu nivoju kvalitete.

Naši vodilni so se izobraževali na področju Industrije 4.0. Predstavljene so bile možnosti implementacije v podjetju Serena d.o.o., vzpostavitev novih digitalnih delovnih mest, poslovanje v oblaku, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih) ter varnost in riziki digitalizacije.

Nazorno so bili prikazani primeri dobrih praks pri uvedbi in implementaciji Industrije 4.0.

Spremembam, ki jih »revolucija« – Industirja 4.0 prinaša, bomo sledili zaradi motiva višje produktivnosti. Z novimi inovativnimi rešitvami, ki prinašajo uporabnikom nove funkcije, gradimo strateško konkurenčno prednost, ki zagotavlja trajnostno rast podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).