Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«


V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju SERENA d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Digitalizacija in avtomatizacija poslovnih procesov v podjetju Serena d.o.o.« (krajše: Dig_Avt_Serena). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju vzpostavili portal elektronske izmenjave med poslovnimi partnerji, spletno stran za tuje trge, spletno trgovino, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.


Podjetje In In d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo kompletno storitev elektronske izmenjave med partnerji. Delo zajema intergracijo sistema IPSPlus z RIP sistemom Panteon Group in spletno trgovino B2C.

ARM DESIGN, Aljaž Sahornik s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo storitev postavitve spletne strani za tuje trge in postavitve spletne trgovine

Vizual 7 d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo storitev izdelave produktno-prodajnega videa.

Inova IT d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo storitev krepitve kompetenc – usposabljanja na področju splošnega usposabljanja in ozaveščanja vseh zaposlenih in predstavitev primerov dobrih praks in digitalizacije poslovnih procesov v celoti.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Optimizacija delovnega procesa pri izmenjavi dokumentov med našim podjetjem in kupci (pri naročilih, potrditvah naročila, dobavnicah, računih), velja tako za veleprodajo kot pri končnih kupcih – spletna trgovina. Na področju elektronske izmenjave med partnerji je sicer vzpostavljen sistem, ki pa ne omogoča popolne elektronske izmenjave med vsemi poslovnimi partnerji.

SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE

Z novo spletno stranjo želimo izboljšali prepoznavnost blagovnih znamk in produktov na tujih trgih. Na tujih trgih se želimo predstaviti kot zaupanja vreden partner, hkrati pa implementirati novitete, ki se pojavljajo v digitalnih sistemih. Trenutna spletna stran podjetja je vzpostavljena kot informativna tabla, kjer uporabnik pridobi le informacije s katerimi lahko vstopi v kontakt s podjetjem in osnovne informacije o izdelkih.

SPLETNA TRGOVINA

Z uvedbo spletne trgovine želimo povečati prodajo svojih izdelkov. Uporabnikom bomo omogočili, da kupujejo izdelke preko telefona, tablice ali računalnika. S tem ukrepom želimo bistveno povečati prodajo na tujih trgih.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izdelava produktno prodajnega videa je po navedbah svetovalcev trenutno najboljši medij za spletno promocijo. Z izdelanim produktno prodajnim videom bomo dosegali nove uporabnike na vseh večjih družabnih omrežjih kot so: Facebook, YouTube, Instagram in drugih konferencah na katerih bomo tekom obdobja prisotni. S tem želimo posledično povečati prodajo na tujih trgih.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

S prehodom v digitalno okolje bo za vodstveni kader, kakor tudi za celotno ekipo velik preskok v drugačen sistem delovanja/poslovanja. Z dodatnimi izobraževanji in usposabljanjem želimo izboljšati kompetentnost svojih zaposlenih. Vodstvo podjetja se sicer občasno izobražuje ter skrbi za nova znanja njenih zaposlenih. Na področju e-poslovanja je ekipa seznanjena le z obstoječim sistemom poslovanja.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si